Помощни материали за работа с Moodle
(Rykovodstvo)

Тук можете да намерите помощнш материали за работа с Moodle