График

График за провеждане на учебните часове

Период на провеждане

Учебен предмет

Клас

Тема:

Подготвен от учител по:

Име, фамилия

27.02 - 02.03.2012

БЕЛ

6

6

27.02. - Деепричастие

"Славеят на китайския император" Х.Кр.Андерсен

БЕЛ

Е. Сутева

М. Капричева

Математика

8

Системи уравнения с две неизвестни- графично решаване  към урок „ Връзка между линейна ф-я....“ 

Математика

Б. Паланчова

История

6

Войни за национално обединение (1912-1918)

История

Панайотов, Петрова 

География

6

Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка

География

И.Стаменова

Човекът и природата

6

Състав и строеж на веществата - обобщение

ЧП

С. Миланова

Биология

 

 

 

Музика

8

 Музикални форми.Сонатна форма

Музика

 Св.Ташева

Физика

 

 

 

Химия

 

 

 

Уроци по родолюбие

 

 

 

05 - 09.03.2012

БЕЛ

6

6

6

05.03. - Човекът в българския свят. Духът на Възраждането;                       

09.03. - Делото на Паисий, из "История славянобългарска"

"Художник", В. Ханчев

БЕЛ

Е. Сутева

Е. Сутева

Чернева

Математика

6

6

Повърхнина на цилиндър

Обем на цилиндър

Математика

Цв. Пеева

История

 

 

 

География

6

 Води на Южна Америка

География

И.Стаменова

Човекът и природата

 

 

 

Биология

 

 

 

Музика

6

 Инструментални състави в различните практики

Музика

Св.Ташева

Физика

 

 

 

Химия

 

 

 

Уроци по родолюбие

 

 

 

12 - 16.03.2012

БЕЛ

6

8

 "Отечество любезно, как хубаво си ти!"- Иван Вазов

Николай Хайтов - личността на автора, особености на творбата "Дервишово семе"

БЕЛ

М. Капричева

Николова

Математика

6

12 - 16 март: Задачи върху повърхнина и обем на конус

Математика

Ст. Димитрова

История

 

 

 

География

8

8

8

Релеф и полезни изкопаеми.

Климат и води на Балкански п-в.

Българско черноморско крайбрежие

География

Д. Докимова

Д. Докимова

Янкова

Човекът и природата

6

Желязо.Свойства на желязото.

ЧП

Ст. Стойчева

Биология

 

 

 

Музика

 

 

 

Физика

 

 

 

Химия

8

 Водни разтвори на киселини, основи и соли

Химия

 Димова

Уроци по родолюбие

 

 

 

19 - 23.03.2012

БЕЛ

6

 Деепричастие

БЕЛ

М. Капричева

Математика

8

 Приложения на с-ми  линейни неравенства с едно неизвестно за решаване на неравенства от вида f(x).g(x)<>= 0 и (ax+b) <>=с

Математика

Б. Паланчова

История

6

 Всеобщ напредък в началото на ХХ век

История

Панайотов, Петрова

География

6

 Андски държави

География

И.Стаменова

Човекът и природата

 

 

 

Биология

 

 

 

Музика

 

 

 

Физика

 

 

 

Химия

 

 

 

Уроци по родолюбие

 

 

 

26- 30.03.2012 

БЕЛ

8

 Есе - запознаване с особеностите на жанра

 БЕЛ

Николова

Математика

 

 

 

История

 

 

 

География

8

Селища в България.

География

Янкова

Човекът и природата

6

Опазване на околната среда.

ЧП

С. Миланова

Биология

8

Оплождане и развитие на зародиша

Биология

П.Маджаров

Музика

6

 Фолклорният обреден календар

Музика

Пенкова 

Физика

 

 

 

Химия

8

 Ред на относителната активност на металите

 Химия

Димова

Уроци по родолюбие

 

 

 

02 - 06.04.2012

БЕЛ

6

06.04. - Представата за родното в стихотворението "Хубава си, моя горо" на Любен Каравелов

БЕЛ

Е. Сутева

Математика

6

Пропорции

Математика

Цв. Пеева

История

 

 

 

География

 

 

 

Човекът и природата

 

 

 

Биология

8

 Хигиена и здравини познания за полова система

Биология

П.Маджаров

Музика

6

 Фолклорен обреден календар

Музика

Св.Ташева

Физика

8

Изпарение и кондензация.

Физика

Ст. Стойчева

Химия

 

 

 

Уроци по родолюбие

 

 

 

17 - 20.04.2012

БЕЛ

6

 Минало предварително време

БЕЛ

М. Капричева

Математика

6

6

8

09 - 13 април: Приложение на пропорции

Представяне на данни чрез кръгова диаграма

Упражнение върху централен , вписан и периферен ъгъл 

Математика

Ст. Димитрова

Цв. Пеева

Б. Паланчова

История

8

6

6

Тема № 26 - "Испания – от арабското завоевание до обединението"                                                                 

Тема № 32 - "Българското общество през военните години"                      

Българинът на прага на ХХ век                                                                        

История

В. Манолова

В. Манолова

Панайотов, Петрова

География

 

 

 

Човекът и природата

6

6

Кръвоносна система.Кръвообращение.

Опазване на околната среда.

ЧП

Ст. Стойчева

С. Миланова

Биология

 

 

 

Музика

 

 

 

Физика

 

 

 

Химия

 

 

 

Уроци по родолюбие

 

 

 

23 - 27.04.2012

БЕЛ

 

 

 

Математика

6

6

6

8

8

Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени.

21 - 31 май: Умножение на многочлен с многочлен                                         
04 - 08 юни:Събиране и изваждане на рационални числа  

Ъгъл с връх вътрешна външна точка за окръжност      

Геометрично място на точки в равнината                                 

Математика

M. Панова

Ст. Димитрова

Ст. Димитрова

Б. Паланчова

Ел. Ангелова

История

6

6

Тема № 32 "Османското нашествие и раждането на Османската империя";     

Тема № 44 "Светът на България и българите. Образът на родината"

Образите на миналото - извор на знание и мъдрост

История

В. Манолова

В. Манолова

Панайотов, Петрова

География

6

8

 Географско положение,брегове и опознаване на Северна Америка

14-18.05.2012г. Средногорска област

География

И.Стаменова

Д. Докимова

Човекът и природата

6

28-31.05.2012г. Опорно двигателна система при човека.

ЧП

С. Миланова

Биология

 

 

 

Музика

8

6

Музикално пътешествие във времето - преговор

Сонатна форма

Музика

Св.Ташева

Пенкова

Физика

8

Двигатели с вътрешно горене.

Физика

Ст. Стойчева

Химия

 

 

 

Уроци по родолюбие

 

 

 

Last modified: Tuesday, 24 April 2012, 12:35 AM