Екип

Ръководен екип

РИО,/Училище

Експерт,/Директор –

Име, фамилия

Ел. поща

РИО - Варна

Маргарита Димитрова

margaritafvn@abv.bg

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

Божидар Станков

ousmirnenski@abv.bg

МГ „Д-р П. Берон”

Павлин Петков

p.petkov.varna@gmail.com

НГХНИ „К. Преславски”

Валентина Крачунова

kra4unova@mail.bg

НГХНИ „К. Преславски”

Емил Груев - ПДУД

egruev@yahoo.com

СУ „Георги Бенковски”

Николай Владимиров

su_gb@mail.bg


Изпълнителски екип (Педагогически съветници)

Училище

Пед. съветник –  Име, фамилия

Ел. поща

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

Цветелина Георгиева

georgieva_ts@abv.bg

МГ „Д-р П. Берон”

Ирена Митева

irenmiteva1@abv.bg

НГХНИ „К. Преславси”

Тинка Динева

tina_n@abv.bg

СУ „Георги Бенковски”

Йовка Димитрова

itosheva@abv.bg


Изпълнителски екип (Координатори - информатици)

Училище

Учител по ………

Учител - Име, фамилия

Ел. поща

І ОУ „Хр. Смирненски”-

Провадия

Информационни технологии

Елена Велкова

el_velkova@abv.bg

МГ „Д-р П. Берон”

Информатика и Информационни технологии

Ирина Василева

irina.vasileva.ivanova@gmail.com

НГХНИ „К. Преславси”

Информатика

Даниела Георгиева

daniolg@abv.bg

СУ „Георги Бенковски”

Информационни технологии

Ивелина Илиева

iilieva__@abv.bg

СУ „Георги Бенковски”

Информационни технологии

Елена Стефанова

elena_stef@abv.bg


Изпълнителски екип (учители)

Училище

Учител по ………

Клас

Учител - Име, фамилия

Ел. поща

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

БЕЛ

6

Мария Капричева

maria_kapri4eva@abv.bg

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

География и икономика

6

Илияна Стаменова

dirg.2006@abv.bg

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

Музика

6/8

Свежина Ташева

swegina@abv.bg

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

Биология и здравно образование

8

Петър Маджаров

petarpstoun@abv.bg

МГ „Д-р П. Берон”

Математика

6

Цветелина Пеева

cvetypeeva@abv.bg

МГ „Д-р П. Берон”

Математика

8

Бойка Паланчова

b_palanchowa@abv.bg

МГ „Д-р П. Берон”

Човекът и природата

6

Сашка Миланова

sashka45@abv.bg

МГ „Д-р П. Берон”

География и икономика

8

Димитрина Докимова

dimitrina84@abv.bg

НГХНИ „К. Преславски”

БЕЛ

8

Елеонора Николова

nikolova_el@abv.bg

НГХНИ „К. Преславски”

БЕЛ

6

Десислава Чернева

d_chernewa@abv.bg

НГХНИ „К. Преславски”

Математика

6

Мария Вангелова-Панова

mtvp@abv.bg

НГХНИ „К. Преславски”

Математика

8

Елена Ангелова

НГХНИ „К. Преславски”

История и цивилизация

6/ГО

Марийка Петрова

m.petrova55@gmail.com

НГХНИ „К. Преславски”

История и цивилизация

6

Росен Панайотов

rossen.p@abv.bg

НГХНИ „К. Преславски”

География

8

Адреяна Янкова

adreyana@abv.bg

НГХНИ „К. Преславски”

Химия

8

Марияна Димова

mardimova@abv.bg

НГХНИ „К. Преславски”

Музика

8

Веселка Пенкова

vesche74@abv.bg

СУ „Георги Бенковски”

БЕЛ

6

Ели Сутева

ely.s@abv.bg

СУ „Георги Бенковски”

Математика

6

Стилиана Димитрова

steladi@abv.bg

СУ „Георги Бенковски”

ЧП и Физика и астрономия

6/ 8

Стефка Стойчева

stefffka@abv.bg

СУ „Георги Бенковски”

История и цивилизация

6/ 8

Веселина Манолова

wesssi@abv.bgРъководен екип

 

margaritafvn@abv.bg, ousmirnenski@abv.bg, p.petkov.varna@gmail.com, kra4unova@mail.bg, egruev@yahoo.com, su_gb@mail.bg

 

Изпълнителски екип (Педагогически съветници)

 

georgieva_ts@abv.bg, irenmiteva1@abv.bg, tina_n@abv.bg, itosheva@abv.bg

 

Изпълнителски екип (Координатори - информатици)

el_velkova@abv.bg, irina.vasileva.ivanova@gmail.com, daniolg@abv.bg, iilieva__@abv.bg, elena_stef@abv.bg

 

Изпълнителски екип (учители)

БЕЛ

maria_kapri4eva@abv.bg, d_chernewa@abv.bg, nikolova_el@abv.bg, ely.s@abv.bg

 

География и икономика

dirg.2006@abv.bg, dimitrina84@abv.bg, adreyana@abv.bg,

 

Биология и здравно образование

petarpstoun@abv.bg

 

Математика

cvetypeeva@abv.bg ,b_palanchowa@abv.bg, tbradova@abv.bg, mtvp@abv.bg, steladi@abv.bg

 

Човекът и природата, Физика и астрономия

sashka45@abv.bg, stefffka@abv.bg

 

История и цивилизация

m.petrova55@gmail.com, rossen.p@abv.bg, wesssi@abv.bg

 

Химия

mardimova@abv.bg

 

Музика

swegina@abv.bg, vesche74@abv.bg


Last modified: Monday, 5 March 2012, 10:56 PM