Екип

Ръководен екип

РИО,/Училище

Експерт,/Директор –

Име, фамилия

Ел. поща

РИО - Варна

Маргарита Димитрова

[email protected]

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

Божидар Станков

[email protected]

МГ „Д-р П. Берон”

Павлин Петков

p.petkov.[email protected]gmail.com

НГХНИ „К. Преславски”

Валентина Крачунова

[email protected]

НГХНИ „К. Преславски”

Емил Груев - ПДУД

[email protected]

СУ „Георги Бенковски”

Николай Владимиров

[email protected]


Изпълнителски екип (Педагогически съветници)

Училище

Пед. съветник –  Име, фамилия

Ел. поща

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

Цветелина Георгиева

[email protected]

МГ „Д-р П. Берон”

Ирена Митева

[email protected]

НГХНИ „К. Преславси”

Тинка Динева

[email protected]

СУ „Георги Бенковски”

Йовка Димитрова

[email protected]


Изпълнителски екип (Координатори - информатици)

Училище

Учител по ………

Учител - Име, фамилия

Ел. поща

І ОУ „Хр. Смирненски”-

Провадия

Информационни технологии

Елена Велкова

[email protected]

МГ „Д-р П. Берон”

Информатика и Информационни технологии

Ирина Василева

[email protected]

НГХНИ „К. Преславси”

Информатика

Даниела Георгиева

[email protected]

СУ „Георги Бенковски”

Информационни технологии

Ивелина Илиева

[email protected]

СУ „Георги Бенковски”

Информационни технологии

Елена Стефанова

[email protected]


Изпълнителски екип (учители)

Училище

Учител по ………

Клас

Учител - Име, фамилия

Ел. поща

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

БЕЛ

6

Мария Капричева

[email protected]

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

География и икономика

6

Илияна Стаменова

[email protected]

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

Музика

6/8

Свежина Ташева

[email protected]

І ОУ „Хр. Смирненски”- Провадия

Биология и здравно образование

8

Петър Маджаров

[email protected]

МГ „Д-р П. Берон”

Математика

6

Цветелина Пеева

[email protected]

МГ „Д-р П. Берон”

Математика

8

Бойка Паланчова

[email protected]

МГ „Д-р П. Берон”

Човекът и природата

6

Сашка Миланова

[email protected]

МГ „Д-р П. Берон”

География и икономика

8

Димитрина Докимова

[email protected]

НГХНИ „К. Преславски”

БЕЛ

8

Елеонора Николова

[email protected]

НГХНИ „К. Преславски”

БЕЛ

6

Десислава Чернева

[email protected]

НГХНИ „К. Преславски”

Математика

6

Мария Вангелова-Панова

[email protected]

НГХНИ „К. Преславски”

Математика

8

Елена Ангелова

НГХНИ „К. Преславски”

История и цивилизация

6/ГО

Марийка Петрова

[email protected]

НГХНИ „К. Преславски”

История и цивилизация

6

Росен Панайотов

[email protected]

НГХНИ „К. Преславски”

География

8

Адреяна Янкова

[email protected]

НГХНИ „К. Преславски”

Химия

8

Марияна Димова

[email protected]

НГХНИ „К. Преславски”

Музика

8

Веселка Пенкова

[email protected]

СУ „Георги Бенковски”

БЕЛ

6

Ели Сутева

[email protected]

СУ „Георги Бенковски”

Математика

6

Стилиана Димитрова

[email protected]

СУ „Георги Бенковски”

ЧП и Физика и астрономия

6/ 8

Стефка Стойчева

[email protected]

СУ „Георги Бенковски”

История и цивилизация

6/ 8

Веселина Манолова

wesssi@abv.bgРъководен екип

 

[email protected], [email protected], p.petkov.[email protected]gmail.com, [email protected], [email protected], [email protected]

 

Изпълнителски екип (Педагогически съветници)

 

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

 

Изпълнителски екип (Координатори - информатици)

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

 

Изпълнителски екип (учители)

БЕЛ

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

 

География и икономика

[email protected], [email protected], [email protected],

 

Биология и здравно образование

[email protected]

 

Математика

[email protected] ,[email protected], [email protected], [email protected][email protected]

 

Човекът и природата, Физика и астрономия

[email protected], [email protected]

 

История и цивилизация

[email protected], [email protected], [email protected]

 

Химия

[email protected]

 

Музика

[email protected], [email protected]


Последно модифициран: понеделник, 5 март 2012, 10:56